اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-ATOM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.1768
تاریخ : 1401/05/09 | 21:20
فروش : 0.1868
تاریخ : 1401/05/09 | 23:30
بسته شده

9.76 %
USDT-APE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.7131
تاریخ : 1401/05/09 | 21:05
فروش : 0.7706
تاریخ : 1401/05/10 | 04:45
بسته شده

11.22 %
USDT-CIX100
صرافی : kucoin
قیمت : 0.03988
تاریخ : 1401/05/09 | 20:35
فروش : 0.04091
تاریخ : 1401/05/11 | 23:05
بسته شده

3.58 %
USDT-EPX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.000739
تاریخ : 1401/05/09 | 20:25
فروش : 0.000759
تاریخ : 1401/05/10 | 04:40
بسته شده

3.68 %
USDT-AAVE3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0776
تاریخ : 1401/05/09 | 19:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 4,023.17 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-LTO
صرافی : binance
قیمت : 0.103
تاریخ : 1401/05/09 | 19:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 193.50 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-KOK
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3958
تاریخ : 1401/05/09 | 18:55
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 24.46 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-NEAR3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003173
تاریخ : 1401/05/09 | 18:00
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 64,928.20 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-PEL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01469
تاریخ : 1401/05/09 | 17:45
فروش : 0.0154
تاریخ : 1401/05/10 | 08:15
بسته شده

8.76 %
USDT-LINK3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.8792
تاریخ : 1401/05/09 | 17:30
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 53.65 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-VAI
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0179
تاریخ : 1401/05/09 | 17:10
فروش : 0.020057
تاریخ : 1401/05/09 | 20:05
بسته شده

5.61 %
USDT-YFDAI
صرافی : kucoin
قیمت : 40.01
تاریخ : 1401/05/09 | 16:45
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 4,897.75 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-ONSTON
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01246
تاریخ : 1401/05/09 | 16:40
فروش : 0.0135
تاریخ : 1401/05/09 | 19:00
بسته شده

9.97 %
USDT-FTM3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0307
تاریخ : 1401/05/09 | 15:30
فروش : 0.0325
تاریخ : 1401/05/09 | 19:55
بسته شده

10.78 %
USDT-UNI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4757
تاریخ : 1401/05/09 | 14:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 181.96 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-PUNDIX
صرافی : kucoin
قیمت : 0.5664
تاریخ : 1401/05/09 | 14:05
فروش : 0.6255
تاریخ : 1401/05/09 | 14:55
بسته شده

12.84 %
USDT-NMR
صرافی : binance
قیمت : 24
تاریخ : 1401/05/09 | 13:45
فروش : 24.61
تاریخ : 1401/05/09 | 15:50
بسته شده

6.17 %
USDT-ACH
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01669
تاریخ : 1401/05/09 | 13:25
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 208.64 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-WNXM
صرافی : kucoin
قیمت : 21.964
تاریخ : 1401/05/09 | 13:20
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 34.77 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-TRB
صرافی : binance
قیمت : 31
تاریخ : 1401/05/09 | 12:50
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 1,896.65 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-XRP3S
صرافی : kucoin
قیمت : 13.4297
تاریخ : 1401/05/09 | 12:40
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 71.81 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-KYL
صرافی : kucoin
قیمت : 0.01406
تاریخ : 1401/05/09 | 11:10
فروش : 0.0149
تاریخ : 1401/05/09 | 20:40
بسته شده

8.36 %
USDT-FRA
صرافی : kucoin
قیمت : 0.003422
تاریخ : 1401/05/09 | 09:40
فروش : 0.00355
تاریخ : 1401/05/09 | 10:35
بسته شده

6.68 %
USDT-VET3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4583
تاریخ : 1401/05/09 | 09:05
فروش : 0.4717
تاریخ : 1401/05/09 | 13:50
بسته شده

6.05 %
USDT-WOMBAT
صرافی : kucoin
قیمت : 0.009502
تاریخ : 1401/05/09 | 08:35
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 72.07 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MATIC3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.0146
تاریخ : 1401/05/09 | 08:30
فروش : 0.0158
تاریخ : 1401/05/09 | 11:25
بسته شده

11.68 %
USDT-ROSE
صرافی : kucoin
قیمت : 0.08998
تاریخ : 1401/05/09 | 07:05
فروش : ---
تاریخ : ---
بیشترین سود داده : 105.91 %
قیمت کنونی :
سیگنال باز
USDT-MANA3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.3849
تاریخ : 1401/05/09 | 04:55
فروش : 0.4057
تاریخ : 1401/05/09 | 23:15
بسته شده

9.67 %
USDT-UNI3S
صرافی : kucoin
قیمت : 0.4979
تاریخ : 1401/05/09 | 04:45
فروش : 0.5514
تاریخ : 1401/05/10 | 04:15
بسته شده

16.62 %
USDT-KMD
صرافی : binance
قیمت : 0.2962
تاریخ : 1401/05/09 | 04:00
فروش : 0.3221
تاریخ : 1401/05/09 | 21:30
بسته شده

11.31 %
USDT-DOT3L
صرافی : kucoin
قیمت : 0.002761
تاریخ : 1401/05/09 | 03:55
فروش : 0.002876
تاریخ : 1401/05/09 | 19:15
بسته شده

7.57 %
USDT-EOS3S
صرافی : kucoin
قیمت : 1.2787
تاریخ : 1401/05/09 | 03:25
فروش : 1.3336
تاریخ : 1401/05/09 | 04:15
بسته شده

8.58 %