اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-IOST
صرافی : binance
قیمت : 0.016101
تاریخ : 1399/11/07 | 19:49
فروش : 0.01666900
تاریخ : 1399/11/08 | 00:04
بسته شده

5.71 %
USDT-FUN
صرافی : binance
قیمت : 0.017396
تاریخ : 1399/11/07 | 19:48
فروش : 0.01784300
تاریخ : 1399/11/08 | 00:11
بسته شده

79.13 %
USDT-FET
صرافی : binance
قیمت : 0.08146
تاریخ : 1399/11/07 | 18:19
فروش : 0.08410000
تاریخ : 1399/11/07 | 19:42
بسته شده

27.06 %
USDT-MTL
صرافی : binance
قیمت : 0.4093
تاریخ : 1399/11/07 | 18:18
فروش : 0.42010000
تاریخ : 1399/11/07 | 19:42
بسته شده

3.76 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.6133
تاریخ : 1399/11/07 | 18:17
فروش : 0.62010000
تاریخ : 1399/11/07 | 18:26
بسته شده

2.14 %
USDT-RLC
صرافی : binance
قیمت : 1.2914
تاریخ : 1399/11/07 | 18:16
فروش : 1.32070000
تاریخ : 1399/11/07 | 18:48
بسته شده

3.38 %
USDT-THETA
صرافی : binance
قیمت : 2.17434
تاریخ : 1399/11/07 | 18:15
فروش : 2.22197000
تاریخ : 1399/11/07 | 18:41
بسته شده

3.19 %
USDT-HIVE
صرافی : binance
قیمت : 0.1358
تاریخ : 1399/11/07 | 18:14
فروش : 0.13870000
تاریخ : 1399/11/07 | 23:22
بسته شده

3.24 %
USDT-RSR
صرافی : binance
قیمت : 0.03424
تاریخ : 1399/11/07 | 18:13
فروش : 0.03516000
تاریخ : 1399/11/07 | 19:44
بسته شده

4.73 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.00659
تاریخ : 1399/11/07 | 18:11
فروش : 0.00672000
تاریخ : 1399/11/07 | 19:19
بسته شده

21.55 %
USDT-BLZ
صرافی : binance
قیمت : 0.13916
تاریخ : 1399/11/07 | 18:05
فروش : 0.14090000
تاریخ : 1399/11/07 | 20:21
بسته شده

2.82 %
USDT-MATIC
صرافی : binance
قیمت : 0.03938
تاریخ : 1399/11/07 | 17:57
فروش : 0.04021000
تاریخ : 1399/11/07 | 19:40
بسته شده

3.15 %
USDT-NULS
صرافی : binance
قیمت : 0.307
تاریخ : 1399/11/07 | 17:55
فروش : 0.31540000
تاریخ : 1399/11/07 | 20:44
بسته شده

3.81 %
USDT-TROY
صرافی : binance
قیمت : 0.0035845
تاریخ : 1399/11/07 | 17:44
فروش : 0.00367910
تاریخ : 1399/11/07 | 22:43
بسته شده

21.91 %
USDT-VTHO
صرافی : binance
قیمت : 0.001275
تاریخ : 1399/11/07 | 16:30
فروش : 0.00127300
تاریخ : 1399/11/07 | 22:14
بسته شده

9.80 %
USDT-OGN
صرافی : binance
قیمت : 0.2
تاریخ : 1399/11/07 | 16:29
فروش : 0.18690000
تاریخ : 1399/11/07 | 18:16
بسته شده

7.15 %
USDT-DCR
صرافی : binance
قیمت : 56.716
تاریخ : 1399/11/07 | 15:32
فروش : 57.21800000
تاریخ : 1399/11/08 | 02:36
بسته شده

16.86 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.6447
تاریخ : 1399/11/07 | 14:35
فروش : 0.72670000
تاریخ : 1399/11/07 | 21:27
بسته شده

16.83 %
USDT-TFUEL
صرافی : binance
قیمت : 0.033381
تاریخ : 1399/11/07 | 13:57
فروش : 0.03363200
تاریخ : 1399/11/07 | 14:50
بسته شده

2.42 %
USDT-ENJ
صرافی : binance
قیمت : 0.41915
تاریخ : 1399/11/07 | 13:17
فروش : 0.39185000
تاریخ : 1399/11/07 | 16:26
بسته شده

1.51 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-STPT
صرافی : binance
قیمت : 0.02348
تاریخ : 1399/11/07 | 11:13
فروش : 0.02401000
تاریخ : 1399/11/07 | 12:17
بسته شده

4.34 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.00668
تاریخ : 1399/11/07 | 11:05
فروش : 0.00686000
تاریخ : 1399/11/07 | 12:47
بسته شده

19.91 %
USDT-TCT
صرافی : binance
قیمت : 0.009646
تاریخ : 1399/11/07 | 10:55
فروش : 0.00990100
تاریخ : 1399/11/07 | 12:44
بسته شده

32.76 %
USDT-ZEN
صرافی : binance
قیمت : 33.507
تاریخ : 1399/11/07 | 10:53
فروش : 30.94300000
تاریخ : 1399/11/07 | 18:00
بسته شده

10.54 %
USDT-HBAR
صرافی : binance
قیمت : 0.08671
تاریخ : 1399/11/07 | 10:15
فروش : 0.08921000
تاریخ : 1399/11/07 | 12:14
بسته شده

3.92 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.667
تاریخ : 1399/11/07 | 09:58
فروش : 0.67330000
تاریخ : 1399/11/07 | 12:09
بسته شده

2.23 %
USDT-DENT
صرافی : binance
قیمت : 0.0002768
تاریخ : 1399/11/07 | 07:22
فروش : 0.00028400
تاریخ : 1399/11/07 | 12:33
بسته شده

28.03 %
USDT-PERL
صرافی : binance
قیمت : 0.03863
تاریخ : 1399/11/07 | 07:01
فروش : 0.03922000
تاریخ : 1399/11/07 | 09:28
بسته شده

3.55 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.6826
تاریخ : 1399/11/07 | 06:47
فروش : 0.69020000
تاریخ : 1399/11/07 | 09:03
بسته شده

3.82 %
USDT-ENJ
صرافی : binance
قیمت : 0.44848
تاریخ : 1399/11/07 | 03:52
فروش : 0.47223000
تاریخ : 1399/11/07 | 05:00
بسته شده

7.63 %
USDT-MATIC
صرافی : binance
قیمت : 0.03226
تاریخ : 1399/11/07 | 03:33
فروش : 0.03289000
تاریخ : 1399/11/07 | 06:10
بسته شده

20.30 %
USDT-CHZ
صرافی : binance
قیمت : 0.018604
تاریخ : 1399/11/07 | 03:32
فروش : 0.01882800
تاریخ : 1399/11/07 | 06:49
بسته شده

23.47 %