اخرین سیگنال های پر سود
USDT-FRA

%48.97

kucoin 1401/05/10 | 06:05
USDT-MIR

%28.76

kucoin 1401/04/29 | 13:45
USDT-ETHUP

%28.56

binance 1401/04/26 | 22:40
USDT-XPRT

%24.01

kucoin 1401/04/27 | 21:50

سیگنال ها

مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-BAT
صرافی : binance
قیمت : 0.2685
تاریخ : 1399/10/27 | 22:31
فروش : 0.25180000
تاریخ : 1399/10/28 | 11:15
بسته شده

12.25 %
USDT-CVC
صرافی : binance
قیمت : 0.15162
تاریخ : 1399/10/27 | 22:30
فروش : 0.16002000
تاریخ : 1399/10/28 | 06:17
بسته شده

8.68 %
USDT-ATOM
صرافی : binance
قیمت : 8.729
تاریخ : 1399/10/27 | 22:28
فروش : 8.98800000
تاریخ : 1399/10/28 | 00:31
بسته شده

6.06 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.06094
تاریخ : 1399/10/27 | 22:27
فروش : 0.05687000
تاریخ : 1399/10/28 | 01:44
بسته شده

4.30 %
USDT-IOST
صرافی : binance
قیمت : 0.020817
تاریخ : 1399/10/27 | 22:24
فروش : 0.01951400
تاریخ : 1399/10/28 | 03:42
بسته شده

2.04 %
USDT-BAND
صرافی : binance
قیمت : 10.9347
تاریخ : 1399/10/27 | 21:35
فروش : 10.27770000
تاریخ : 1399/10/28 | 01:03
بسته شده

0.60 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.05396
تاریخ : 1399/10/27 | 21:30
فروش : 0.05506000
تاریخ : 1399/10/27 | 23:44
بسته شده

17.92 %
USDT-FUN
صرافی : binance
قیمت : 0.0171
تاریخ : 1399/10/27 | 21:28
فروش : 0.01606300
تاریخ : 1399/10/27 | 23:39
بسته شده

82.23 %
USDT-PNT
صرافی : binance
قیمت : 0.4058
تاریخ : 1399/10/27 | 20:11
فروش : 0.38000000
تاریخ : 1399/10/28 | 11:40
بسته شده

132.13 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.000605
تاریخ : 1399/10/27 | 19:33
فروش : 0.00056700
تاریخ : 1399/10/27 | 22:33
بسته شده

69,156.20 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.0069
تاریخ : 1399/10/27 | 19:27
فروش : 0.00648000
تاریخ : 1399/10/28 | 01:37
بسته شده

16.09 %
USDT-MATIC
صرافی : binance
قیمت : 0.0346
تاریخ : 1399/10/27 | 19:23
فروش : 0.03234000
تاریخ : 1399/10/28 | 01:15
بسته شده

12.17 %
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.0132
تاریخ : 1399/10/27 | 18:18
فروش : 0.01350000
تاریخ : 1399/10/27 | 23:00
بسته شده

7.27 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.000633
تاریخ : 1399/10/27 | 17:23
فروش : 0.00059500
تاریخ : 1399/10/27 | 19:33
بسته شده

66,092.73 %
USDT-COTI
صرافی : binance
قیمت : 0.06419
تاریخ : 1399/10/27 | 17:04
فروش : 0.06025000
تاریخ : 1399/10/27 | 22:29
بسته شده

4.63 %
USDT-TCT
صرافی : binance
قیمت : 0.009639
تاریخ : 1399/10/27 | 16:03
فروش : 0.00987500
تاریخ : 1399/10/27 | 23:50
بسته شده

32.86 %
USDT-CTSI
صرافی : binance
قیمت : 0.04965
تاریخ : 1399/10/27 | 16:03
فروش : 0.05146000
تاریخ : 1399/10/27 | 19:42
بسته شده

35.23 %
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.01395
تاریخ : 1399/10/27 | 14:26
فروش : 0.01302000
تاریخ : 1399/10/27 | 18:18
بسته شده

1.58 %
USDT-KAVA
صرافی : binance
قیمت : 2.1659
تاریخ : 1399/10/27 | 14:23
فروش : 2.2565
تاریخ : 1399/10/27 | 19:35
بسته شده

6.61 %
USDT-IOST
صرافی : binance
قیمت : 0.023536
تاریخ : 1399/10/27 | 14:15
فروش : 0.02205200
تاریخ : 1399/10/27 | 15:57
بسته شده

4.67 %

برنز

500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای

1,500,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی

3,000,000 تومان
سیگنال
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

برنز حرفه ای

5,500,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 30 روزه (1ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

نقره ای حرفه ایی

16,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 90 روزه (3ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک

طلایی حرفه ایی

30,000,000 تومان
سیگنال و ربات اتوماتیک
 • مدت اعتبار : 180 روزه (6ماهه)
 • سیگنال بایننس
 • سیگنال کوکوین
 • خرید و فروش اتوماتیک
مارکت / صرافی خرید فروش وضعیت سود
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.000627
تاریخ : 1399/10/27 | 14:06
فروش : 0.000643
تاریخ : 1399/10/27 | 16:37
بسته شده

66,726.16 %
USDT-ARPA
صرافی : binance
قیمت : 0.02373
تاریخ : 1399/10/27 | 13:04
فروش : 0.02423000
تاریخ : 1399/10/28 | 01:25
بسته شده

6.62 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.00695
تاریخ : 1399/10/27 | 11:40
فروش : 0.00653000
تاریخ : 1399/10/27 | 22:37
بسته شده

15.25 %
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.01389
تاریخ : 1399/10/27 | 09:20
فروش : 0.01303000
تاریخ : 1399/10/27 | 09:36
بسته شده

0.94 %
USDT-CELR
صرافی : binance
قیمت : 0.00632
تاریخ : 1399/10/27 | 09:07
فروش : 0.00712
تاریخ : 1399/10/27 | 11:05
بسته شده

26.74 %
USDT-BAND
صرافی : binance
قیمت : 10.4404
تاریخ : 1399/10/27 | 08:55
فروش : 10.7194
تاریخ : 1399/10/27 | 14:25
بسته شده

3.70 %
USDT-RSR
صرافی : binance
قیمت : 0.04015
تاریخ : 1399/10/27 | 08:51
فروش : 0.04407000
تاریخ : 1399/10/27 | 15:46
بسته شده

12.93 %
USDT-IRIS
صرافی : binance
قیمت : 0.04875
تاریخ : 1399/10/27 | 08:50
فروش : 0.05085000
تاریخ : 1399/10/27 | 15:04
بسته شده

30.52 %
USDT-IOST
صرافی : binance
قیمت : 0.023318
تاریخ : 1399/10/27 | 08:49
فروش : 0.025253
تاریخ : 1399/10/27 | 11:52
بسته شده

10.55 %
USDT-GTO
صرافی : binance
قیمت : 0.01366
تاریخ : 1399/10/27 | 07:02
فروش : 0.01436000
تاریخ : 1399/10/27 | 07:46
بسته شده

9.08 %
USDT-CRV
صرافی : binance
قیمت : 1.144
تاریخ : 1399/10/27 | 06:25
فروش : 1.16500000
تاریخ : 1399/10/27 | 07:15
بسته شده

106.91 %
USDT-COCOS
صرافی : binance
قیمت : 0.000629
تاریخ : 1399/10/27 | 01:11
فروش : 0.00070600
تاریخ : 1399/10/27 | 02:50
بسته شده

66,513.67 %