اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال USDT-SUSHI در صرافی binance

  • مارکت : USDT-SUSHI
  • قیمت خرید : 6.387$ در تاریخ 1399/10/26 | 23:20
  • قیمت فروش : 5.98100000$ در تاریخ 1399/10/26 | 23:40
  • سود سیگنال : -6.4%

شناسه سیگنال : k351
تعداد سیگنال های این مارکت : 19 عدد
100.0%
تعداد سیگنال های سود داده : 10 عدد
52.6%
تعداد سیگنال های ضرر داده 9 عدد
47.4%
مجموع بازدهی این مارکت 52.6% است
52.6%