اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال USDT-DOT در صرافی binance

  • مارکت : USDT-DOT
  • قیمت خرید : 12.577$ در تاریخ 1399/10/26 | 23:29
  • قیمت فروش : 13.02480000$ در تاریخ 1399/10/27 | 02:51
  • سود سیگنال : 3.6%

شناسه سیگنال : k352
تعداد سیگنال های این مارکت : 9 عدد
100.0%
تعداد سیگنال های سود داده : 4 عدد
44.4%
تعداد سیگنال های ضرر داده 5 عدد
55.6%
مجموع بازدهی این مارکت 44.4% است
44.4%