اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال USDT-CRV در صرافی binance

  • مارکت : USDT-CRV
  • قیمت خرید : 1.008$ در تاریخ 1399/10/26 | 23:32
  • قیمت فروش : 1.09000000$ در تاریخ 1399/10/27 | 01:17
  • سود سیگنال : 8.1%

شناسه سیگنال : k354
تعداد سیگنال های این مارکت : 35 عدد
100.0%
تعداد سیگنال های سود داده : 27 عدد
77.1%
تعداد سیگنال های ضرر داده 8 عدد
22.9%
مجموع بازدهی این مارکت 77.1% است
77.1%