اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال USDT-COTI در صرافی binance

  • مارکت : USDT-COTI
  • قیمت خرید : 0.05334$ در تاریخ 1399/10/26 | 23:37
  • قیمت فروش : 0.05815000$ در تاریخ 1399/10/27 | 05:59
  • سود سیگنال : 9.0%

شناسه سیگنال : k355
تعداد سیگنال های این مارکت : 91 عدد
100.0%
تعداد سیگنال های سود داده : 73 عدد
80.2%
تعداد سیگنال های ضرر داده 18 عدد
19.8%
مجموع بازدهی این مارکت 80.2% است
80.2%