اخرین سیگنال های پر سود

سیگنال USDT-COS در صرافی binance

  • مارکت : USDT-COS
  • قیمت خرید : 0.00753$ در تاریخ 1399/10/26 | 23:39
  • قیمت فروش : 0.00772$ در تاریخ 1399/10/27 | 00:28
  • سود سیگنال : 2.5%

شناسه سیگنال : k356
تعداد سیگنال های این مارکت : 82 عدد
100.0%
تعداد سیگنال های سود داده : 58 عدد
70.7%
تعداد سیگنال های ضرر داده 24 عدد
29.3%
مجموع بازدهی این مارکت 70.7% است
70.7%